2016-17 - கல்வியாண்டில் +2 தேர்வில் திருச்செங்கோடு வித்யா விகாஸ் பள்ளி மாணவி ரிஹானா பாத்திமா 1192 மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனர்.
2016-17 - கந்தர்வகோட்டை வித்யா விகாஸ் - 1182 - கீர்த்தனா 1182 - புதுகோட்டை மாவட்டத்தில் பெற்று சாதனை
2016-17 - காரமடை வித்யா விகாஸ் - 1190 - சஞ்சீவ் - முதல் மதிப்பெண் 1190
MBBS தரவரிசையில் 8% முதல் 10% அளவில் வித்யா விகாஸ் மாணவச் செல்வங்களால் நிரப்பபடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2014-2015 உயிரியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் 38 பேர் 200க்கு 200 எடுத்துள்ளனர்.

2016-17ம் கல்வியாண்டில் 1180 க்கு மேல் 24 பேர்.

2016-17ம் கல்வியாண்டில் 1150 க்கு மேல் 210 பேர்.

2016-2017 பாடவாரியாக 200/200 பெற்றவர்கள்.
கணிதம் - 101
வேதியியல் - 39
இயற்பியல் - 7
உயிரியல் - 4
கணினி அறிவியல் - 32

XI Standard

May 23rd Admissions is Going On...

I - IX - Standard

April 14th Admissions is Going On...


Higher Secondary Achievements

X - State Board / Matric

வழங்கப்படும் பாட பிரிவுகள்

GROUP I - Maths, Physics, Chemistry,Biology (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP II - Maths, Physics, Chemistry,C.S (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP III - Maths, General Machinist (ENGLISH MEDIUM)
GROUP IV - Commerce, Economics, Accountancy ,C.S (ENGLISH MEDIUM)
x